En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, li informem que la present pàgina web és propietat d’HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B. domiciliada en AVD GENERALITAT, 139,  43500, TORTOSA, de TARRAGONA i amb CIF HOSTAL CA, amb telèfon  de  contacte 977444186, i correu virginiahostal@gmail.com, .
A l’efecte del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B., li informem que les dades que voluntàriament ens facilita seran incorporats a un fitxer mixt de dades de caràcter personal, declarat a l’Agència de Protecció de Dades, la finalitat de les quals és la de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en la relació amb els clients que té implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre.
El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis d’HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B..
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis d’HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B..
D’acord a l’establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades,15/1999, de 13 de desembre, li informem que podrà exercitar els seus drets d’Accés, Rectificació, Oposició i Cancel·lació dirigint una carta a HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B., amb domicili social en AVD GENERALITAT, 139, 43500, TORTOSA, TARRAGONA, enviant un email a virginiahostal@gmail.com o enviant un fax al , indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI, tal com indica la llei.
Per exercir aquests drets, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.
HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B. no realitzarà cessió de les seves dades a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia al lliurament, sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat.
Acceptació i Consentiment
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part d’HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B., estic autoritzant expressament a la utilització de les meves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol via (inclòs correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització, quan ho desitgi, dirigint-me a HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B.
CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)
HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgina Web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a dites usuàries.
HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B. no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines Webs de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat d’HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B.
La presència de “links” o enllaços a les pàgines Web d’HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B. té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B. i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines Web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit d’HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B..
LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre HOSTAL CAFETERIA VIRGINIA C.B. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.